30shine Academy
Khóa học video tại nhà
30shine Academy
Khóa học video tại nhà

Khóa học cắt tóc online dành cho anh em mới vào nghề nhận biết các kiến thức cơ bản của nghề tóc. Các bài giảng được quản lý chất lượng của 30Shine Academy tự tay soạn và chọn lọc kỹ càng. Để lại thông tin để truy cập khóa học

Bài 1: Sấy tóc
Bài 2: Kỹ thuật sấy tóc
Bài 3: Tapper Fade + Cắt tạo kiểu Side Part
Bài 4: Cắt + Uốn Side Part
Bài 5: Uốn Layer
Bài 6: Ép Side