30shine Academy
Đội ngũ giảng viên
30shine Academy
Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên của 30Shine Academy được tuyển chọn kỹ càng theo 3 tiêu chi: Kinh nghiệm, kỹ thuật và đạo đức. Tất cả các giảng viên đều có kinh nghiệm ít nhất 7 năm làm nghề, thực chiến trên hơn 10,000 đầu và được đào tạo chương trình cho giảng viên

Giảng viên
Đăng Văn Quân
Giảng viên thực hành Cơ sở Hà Nội
7 năm trong nghề tóc
Đã đào tạo 235 học viên tốt nghiệp
Tỷ lệ học viên tốt nghiệp 96%
Phạm Xuân Trường
Giảng viên lý thuyết Cơ sở Hà Nội
9 năm trong nghề tóc
Đã đào tạo 271 học viên tốt nghiệp
Tỷ lệ học viên tốt nghiệp 95%
Trần Thanh Phong
Giảng viên thực hành Cơ sở Hồ Chí Minh
11 năm trong nghề tóc
Đã đào tạo 357 học viên tốt nghiệp
Tỷ lệ học viên tốt nghiệp 94%
Kim Giang
Giảng viên lý thuyết Cơ sở Hồ Chí Minh
7 năm trong nghề tóc
Đã đào tạo 483 học viên tốt nghiệp
Tỷ lệ học viên tốt nghiệp 97%
Trường Giang
Giảng viên thực hành Cơ sở Cần Thơ
10 năm trong nghề tóc
Đã đào tạo 389 học viên tốt nghiệp
Tỷ lệ học viên tốt nghiệp 94%
Ban lãnh đạo
Nguyễn Trung Minh
Giám đốc trung tâm
Kinh nghiệm 15 năm trong nghề tóc
Từng giữ các vị trí quan trọng tại 30Shine như: Quản lý chất lượng toàn quốc, quản lý ngành hàng,...
Nguyễn Thành Trung
Trưởng phòng tuyển sinh
Kết nối 2000+ học viên tới các salon của 30Shine
Phan Minh Thức
Trưởng phòng chất lượng 30Shine Academy
7 năm kinh nghiệm đào tạo
Phụ trách hơn 3000 học viên đã tốt nghiệp
Lê Minh Đức
Trưởng nhóm Marketing
Tổ chức các hoạt động xã hội
Tổ chức lớp ngoại khóa cho học viên
Nguyễn Thị Diệu Sang
Quản lý tuyển sinh
Kiểm soát đầu vào học viên
Sắp xếp các khóa học tại trung tâm
Đăng Văn Quân
Giảng viên thực hành Cơ sở Hà Nội
7 năm trong nghề tóc
Đã đào tạo 235 học viên tốt nghiệp
Tỷ lệ học viên tốt nghiệp 96%
Phạm Xuân Trường
Giảng viên lý thuyết Cơ sở Hà Nội
9 năm trong nghề tóc
Đã đào tạo 271 học viên tốt nghiệp
Tỷ lệ học viên tốt nghiệp 95%
Trần Thanh Phong
Giảng viên thực hành Cơ sở Hồ Chí Minh
11 năm trong nghề tóc
Đã đào tạo 357 học viên tốt nghiệp
Tỷ lệ học viên tốt nghiệp 94%
Kim Giang
Giảng viên lý thuyết Cơ sở Hồ Chí Minh
7 năm trong nghề tóc
Đã đào tạo 483 học viên tốt nghiệp
Tỷ lệ học viên tốt nghiệp 97%
Phạm Trường Giang
Giảng viên thực hành Cơ sở Cần Thơ
10 năm trong nghề tóc
Đã đào tạo 389 học viên tốt nghiệp
Tỷ lệ học viên tốt nghiệp 94%
Nguyễn Trung Minh
Giám đốc trung tâm
Kinh nghiệm 15 năm trong nghề tóc
Từng giữ các vị trí quan trọng tại 30Shine như: Quản lý chất lượng toàn quốc, quản lý ngành hàng,...
Phan Minh Thức
Trưởng phòng chất lượng 30Shine Academy
7 năm kinh nghiệm đào tạo
Phụ trách hơn 3000 học viên đã tốt nghiệp
Nguyễn Thành Trung
Trưởng phòng tuyển sinh
Kết nối 2000+ học viên tới các salon của 30Shine
Nguyễn Thị Diệu Sang
Quản lý tuyển sinh
Kiểm soát đầu vào học viên
Sắp xếp các khóa học tại trung tâm
Lê Minh Đức
Trưởng nhóm Marketing
Tổ chức các hoạt động xã hội
Tổ chức lớp ngoại khóa cho học viên